SKJØTNINGSBERG [no]

SKJØTNINGSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:26:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d13c04fb-1eee-4ced-93cd-6902adee48ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
SKJØTNINGSBERG
Norwegian bokmål

History

SKJØTNINGBERG var antakelig først et privatordnet poststed og nevnes først ikke i postale tabeller eller fortegnelser.

Ved Kgl.res. 1.3.1852 ble bestemt at det årlig i månedene mars til mai for Statskassens regning inntil videre skulle befordres post mellom de ytre fiskevær 5 ganger fram og tilbake mellom kjøpstedene Hammerfest og Vardø, eller Vadsø fra 1.3.1852. Dessuten at det skulle opprettes 8 poståpnerier der det allerede ikke er. Antakelig var Skjøtningvær (?) ett av disse. Sirk. 10, 26.3.1852.

SKJØTNINGBERG poståpneri, i Lebesby prestegjeld, Tanen fogderi, under Hammerfest posteksp., ble fra 1.4.1870 bestemt å underholdes fra april til august med bipostrute til/fra dampskipsanløpsstedet Kjøllefjord. Sirk. 7, 31.3.1870.

Poståpneriet ble fra 1.10.1943 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 24, 20.9.1943.

Var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 til 1.12.1945.

Poståpneriet SKJØTNINGSBERG ble lagt ned fra 16.9.1963. Sirk. 40. 6.11.1963.
Ny postadresse: 9790 KJØLLEFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1876.

Poståpnere:
Det finnes ikke noteringer om hvem som ordnet med posten i årene fram til 1870.
Ole P. Hansen 1.4.1870.
Handelsm. Nicolay Simensen 1.4.1873.
Handelsbest. Ole Olsen Fiske kst. 4.9.1889.
Konsul G. Robertsen, med Ole Olsen Fiske som styrer fra 10.12.1889.
Handelsm. O. Klykken 1.10.1892 (f. 1862).
S. Klykken midlertidig kst. under O. Klykkens fravær på Stortinget i 1900. Overtatt av Telegrafvesenet fra 1.7.1931.
Charlo Klykken midlertidig fra 1.12.1945, tilsatt midlertidig i 1947 (f. 1893).
Fra ca 1949 ble poståpneriet styrt av poståpnerassistenten.
Ds.eksp. og forretningsstyrer Olaf Olsen var midlertidig fra 1.7.1952, fast 1.1.1959 (f. 1911).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var fra 1870 4 Spd. fra 1897 kr 120,-, fra 1905 kr 250,-, fra 1912 kr 350,-, fra 1913 kr 400,- og fra 1914 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166451815

-Id
021166451815
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål