1. klasse minebåt (Minebåt) [no]

1. klasse minebåt (norwegian bokmål), Första klass minbåt (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d115eb21-a5e6-41ac-af5c-ada98c1d9a33 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1. klasse minebåt
Norwegian bokmål

Första klass minbåt
Swedish

Alternative name
1 klass minbåt
Swedish

1. klass minbåt
Swedish

1:a klass minbåt
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish