Gobelin (French Renaissance-Baroque decorative arts style) - Deprecated

Gobelin (norwegian bokmål), Gobelin (norwegian nynorsk)

Bunnmateriale (A.2.15.B) [no]

Last changed
15/09/2021 09:26:14
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Label
Gobelin (French Renaissance-Baroque decorative arts style)
English

Gobelin
Norwegian bokmål

Gobelin
Norwegian nynorsk

-Text
Getty AAT: Gobelin (French Renaissance-Baroque decorative arts style)
English
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål