Rørosbanen (Hamar-Støren) (Trafikkstrekninger) [no]

Rørosbanen (Hamar-Støren) (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Rørosbanen omfattet opprinnelig strekningen Hamar-Røros-Trondheim. Banen omfatter i dag Hamar-Røros-Støren. Rørosbanen bestod opprinnelig av flere regnskapsmessig atskilte banedeler. Eldst er Hamar–Grundsetbanen fra 1862 og Trondheim–Størenbanen fra 1864. Disse gikk i sin barndom under navnet Hamarbanen og Trond­hjems­banen. I 1877 var Rørosbanen ferdig og skinnene sammenhengende fra Hamar til Trondheim. Banen ble høytidelig åpnet av kong Oscar II 13.10.1877. Rørosbanen ble bindeleddet mellom... Rørosbanen omfattet opprinnelig strekningen Hamar-Røros-Trondheim. Banen omfatter i dag Hamar-Røros-Støren. Rørosbanen bestod opprinnelig av flere regnskapsmessig atskilte banedeler. Eldst er Hamar–Grundsetbanen fra 1862 og Trondheim–Størenbanen fra 1864. Disse gikk i sin barndom under navnet Hamarbanen og Trond­hjems­banen. I 1877 var Rørosbanen ferdig og skinnene sammenhengende fra Hamar til Trondheim. Banen ble høytidelig åpnet av kong Oscar II 13.10.1877. Rørosbanen ble bindeleddet mellom det sørlige og nordlige Norge. Frem til 1880 var det nødvendig å bruke dampbåt mellom Eidsvoll og Hamar. Fra åpningen av Hedemarksbanen i 1880 ble jernbanen sammenhengende fra hovedstaden til Trondheim, men med sporbrudd mellom normal- og smalspor på Hamar.

Fra 1880 til 1883 ble hele strekningen fra Eidsvoll til Hamar, videre over Røros til Trondheim og til riksgrensen ved Storlien drevet under navnet «Nordbanerne».

I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, der hvor stasjonen ligger i dag. Størenbanens gamle stasjon på Kalvskinnet ble nedlagt i 1884 da banen ble omlagt fra Selsbakk og frem til den nye fellesstasjonen.

Strekningen Trondheim–Støren inngår fra 1921 i Dovrebanen og er nærmere behandlet under denne.

Banen er fjernstyrt på strekningen Hamar-Røros. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/05/2016 07:43:16
20/08/2022 02:22:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d0e278dc-28ce-477d-922a-7ddda6cdd643 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rørosbanen (Hamar-Støren)
Norwegian bokmål

Description
Rørosbanen omfattet opprinnelig strekningen Hamar-Røros-Trondheim. Banen omfatter i dag Hamar-Røros-Støren. Rørosbanen bestod opprinnelig av flere regnskapsmessig atskilte banedeler. Eldst er Hamar–Grundsetbanen fra 1862 og Trondheim–Størenbanen fra 1864. Disse gikk i sin barndom under navnet Hamarbanen og Trond­hjems­banen. I 1877 var Rørosbanen ferdig og skinnene sammenhengende fra Hamar til Trondheim. Banen ble høytidelig åpnet av kong Oscar II 13.10.1877. Rørosbanen ble bindeleddet mellom det sørlige og nordlige Norge. Frem til 1880 var det nødvendig å bruke dampbåt mellom Eidsvoll og Hamar. Fra åpningen av Hedemarksbanen i 1880 ble jernbanen sammenhengende fra hovedstaden til Trondheim, men med sporbrudd mellom normal- og smalspor på Hamar.

Fra 1880 til 1883 ble hele strekningen fra Eidsvoll til Hamar, videre over Røros til Trondheim og til riksgrensen ved Storlien drevet under navnet «Nordbanerne».

I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, der hvor stasjonen ligger i dag. Størenbanens gamle stasjon på Kalvskinnet ble nedlagt i 1884 da banen ble omlagt fra Selsbakk og frem til den nye fellesstasjonen.

Strekningen Trondheim–Støren inngår fra 1921 i Dovrebanen og er nærmere behandlet under denne.

Banen er fjernstyrt på strekningen Hamar-Røros.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1067 mm, omlagt til 1435 mm i årene 1917-1941
Lengde, opprinnelig 432 km Hamar-Trondheim (Kalvskinnet)
Norwegian bokmål

History

03.09.1857: Stortingsvedtak Hamar-Elverum
07.10.1859: Stortingsvedtak Elverum-Grundset
01.07.1861: Midlertidig godstrafikk Hamar-Løten
03.09.1861: Midlertidig godstrafikk Hamar-Midtskog
22.10.1861: Midlertidig godstrafikk Hamar-Elverum
04.11.1861: Midlertidig trafikk Hamar-Grundset
23.06.1862: Høytidelig åpning Hamar-Grundset ved statsråd Manthey, samtidig vanlig trafikk fra denne dato
16.06.1869: Stortingsvedtak Grundset-Rena (Aamot)
19.10.1871: Høytidelig åpning Grundset-Rena ved statsråd Vogt
23.10.1871: Vanlig trafikk Grundset-Rena
03.05.1872: Stortingsvedtak Rena-Støren
12.02.1875: Midlertidig godstrafikk Støren-Singsås
04.01.1876: Vanlig trafikk Støren-Singsås
17.11.1876: Midlertidig godstrafikk Singsås-Røros
16.01.1877: Vanlig trafikk Singsås-Røros
26.10.1877: Midlertidig godstrafikk Røros-Koppang
13.10.1877: Høytidelig åpning av Rørosbanen, Rena-Trondheim
17.10.1877: Vanlig trafikk Rena-Koppang
08.11.1917: 3-skinnespor Elverum-Rena (frem til 07.10.1931)
29.11.1919: 3-skinnespor Hamar-Elverum (frem til 08.09.1931)
08.09.1931: Normalspor Hamar-Elverum
07.10.1931: Normalspor Elverum-Koppang
05.08.1941: Normalspor Koppang-Støren
1990-1994: Fjernstyring Hamar-Røros

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

Editorial note
Poster som gjelder strekningen Støren-Trondheim anbefales knyttet til [Dovrebanen, Støren-Trondheim](http://kulturnav.org/a56dfe24-b602-458d-992c-a4ce5c621708), også de som gjelder linjen fra Selsbakk til den gamle stasjonen på Kalvskinnet.
Norwegian bokmål