Stamsvig, Eckroll (1877 - 1958) [no]

Stamsvig, Eckroll (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:52
25/06/2022 01:28:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d07bab0e-ef1c-4506-b114-8786666dc000 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stamsvig, Eckroll
Norwegian bokmål

First name
Eckroll
Norwegian bokmål

Last name
Stamsvig
Norwegian bokmål

Birth
1877

-Time
1877
Death
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Nordfold iNordland fylke13.06.1877, død i Oslo 26.08.1958. Sønn av Eddis S. og Ellen Olsen. Utlært hos Louise Engen, Bodø og Szacinski, Christiania. Arbeidet i Bergen i 1901, deretter i Ålesund (ca.1902-07), hvor han overtok etter "Brødrene Olsen". Han må også ha hatt atelier i Kristiansund, for i 1909 averterte "Eckroll Stamsvigs Eftflg., Kristiansund". Han hadde eget atelier i USA endel år, har selv oppgitt 8 år. 25.4.1914 startet han atelier i Bergen sammen med Wm. Peders. I 1919 kjøpte de også sammen det atelieret som Harald Nilsen hadde startet i 1914, men solgte det allerede i 1926 til Carl Hareide. Det hadde da vesentlig vært drevet av Peders, en stund med Hareide som kompanjong. Hareide solgte det igjen til Frithjof von Hanno Kjærsem i 1962. 1.3.1926 startet Stamsvig "Atelier Ellen" m. adr. Torvet 13, ved at han overtok det atelieret som Randi Arnesen hadde drevet siden 1919. Det ble først drevet av ham, fra 1.7.1927 til 28.11.1929 av Peders, deretter igjen av Stamsvig, noe som skyldtes uoverensstemmelser mellom dem, avgjort ved dom. 2.1.1930 ble atelieret overtatt av Lars Løtvedt, som først hadde vært ansatt i firmaet i Bergen og fra 1926 som Stamsvigs 1. svenn i Oslo. Resten av firmaet i Bergen ble i sin helhet overtatt av Peders ca. 1927/28 og solgt til Harald Albriktsen i 1940. Firmaet i Ålesund ble overtatt av Johannes Sponland i 1907. Atelieret i Oslo, som hadde vært drevet som filial fra 1921, ble 1.1.1948 overtatt av Johannes Willy Akselsen og Alf H. Mathisen.

Virkested:
1901 ca: Bergen; Olav Kyrresgd. 18 Vis a Vis Parken
1901-0000: Bergen
1902 ca-1907: Ålesund
1914 ca-1916: Bergen; Walckendorffsgd. 5
1916 ca-0000: Bergen; Barakk i Strandgaten
1918 ca: Bergen; Christiesgt
1921 ca-1948: Oslo (filial); Torvgaten 8
1926 ca-1930: Bergen; Torvet 13
0000-0000: Kristiansund
1919 ca-0000: Bergen; Vetrlidsalmenning 1

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norsk fotografisk tidsskrift 16(1927) : 6, s. 72 (50 år)
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2654

-Id
2654
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008747

-Id
021036008747
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål