Kjellkvist, Harry (1900 - 1939) [sv]

Kjellkvist, Harry (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 11:11:53
06/06/2020 00:24:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d0583121-5d5c-49a0-b7c4-8bc4fb2d99e9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kjellkvist, Harry
Swedish

First name
Harry
Swedish

Last name
Kjellkvist
Swedish

Wikipedia

Birth
-Time
09/11/1900
-Place reference
--Place
Death
23/08/1939

-Time
23/08/1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTI 1919-1922, Chalmers Tekniska Institut i Göteborg.
KTH 1922-1923, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos John Lindbergs ingenjörsbyrå i Göteborg 1922 och 1923-1925, ritkontorschef där 1925-1928, hos Arvid Fuhre i Göteborg 1923, hos Sten Branzell i Göteborg 1928.
Assistent på länsarkitektkontoret och anställd hos länsarkitekt Erik Friberger 1928-1932, tillförordnad länsarkitekt under olika perioder 1929-1933.
Egen verksamhet 1932-1935.
Stadsarkitekt i Skövde 1935.
Länsarkitekt i Västernorrlands län från 1936.

Andra uppdrag: Sakkunnig åt byggnadsnämnden i Mölndal 1931-1935.
Ledamot, sekreterare och arkitekt i Göteborgs drätselkammares bostadskommittéer 1930-1932.
Sekreterare och arkitekt i Göteborgs stads småstugeberedning 1931-1933.
Sekreterare i Tekniska samfundets avdelning för husbyggnadskonst 1929-1933 och vice ordförande 1934-1935.
Redaktionsombud för tidskriften Byggmästaren 1931-1935.
Kommissarie för arkitekturutställning i samband med Svenska mässan 1931.Resor: Frankrike och Belgien 1927.
Norge, Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz 1930.
Tyskland och Tjeckoslovakien 1931.

Medlemskap: STF från 1931, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1931, Tävlingen om konserthus i Göteborg; ibid år 1932, En bostadsutredning i Göteborg.
Artiklar i Svenska stadsförbundets tidning.

Verk ett urval:
Medverkade vid restaureringen av Barne-Åsaka kyrka.
Hyreshus för Göteborg 1931.
Tillsammans med Erik Friberger: Samrealskola i Strömstad 1932-1933; Stenhuskomplex i Göteborg 1933; Småstugor i Göteborg 1933; Stadsplaner för bl a delar av Mölndal 1934-1935 och Skövde 1935-1936; Byggnadsplan för bl a Nolhaga 1935.
Tillsammans med Ebbe Borg: Byggnadsplan för större delen av Askim 1935.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1146 och 1480.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 145.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
170

-Id
170
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076657

-Id
011034076657
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish