Holiday pay Place holder

Feriepenger (norwegian bokmål), Feriepengar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/feriepenger
Label
Holiday pay
English

Feriepenger
Norwegian bokmål

Feriepengar
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Income
English

Note
Feriepenger er en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Feriepenger er et prosenttillegg til den lønnen som er utbetalt året før pengene skal utbetales. Retten til feriepenger er nedfelt i ferieloven.
Norwegian bokmål

Feriepengar er ei godtgjersle ein arbeidstakar opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Feriepeng er eit prosenttillegg til den løna som er utbetalt året før pengane skal utbetalast. Retten til feriepeng er nedfelt i ferielova.
Norwegian nynorsk