Yttergård (Forlatt sted) [no]

Yttergård (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf99a944-a911-4e97-92bb-b8c309aec26d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Yttergård
Norwegian bokmål

Alternative name
Yttergård
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
68.05455, 13.25019, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
68.05455
-Longitude (Easting)
13.25019
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1103348

-Id
1103348
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål