Høeg, Marie (1866 - 1949) [no]

Høeg, Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:40
25/06/2022 01:49:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cf945190-4098-4dce-ad43-4028abaa8e5e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Høeg, Marie
Norwegian bokmål

First name
Marie
Norwegian bokmål

Last name
Høeg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Langesund. Fotograferte i Ekenæs, Hangø i Finland i 1894, og var sannsynligvis utlært der. Kom via Russland til Horten i 1895 sammen med Bolette Berg og startet her fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. Dette solgte de til Carl Lind i oktober 1903 og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev brevkortproduksjon. Marie Høeg var etter et syvårig opphold i Finland blitt glødende kvinnesakskvinne, og som sådan satte hun dype spor etter seg i Horten. Hun startet Norges første diskusjonsforening der i 1896 og en stemmerettsforening, som resulterte i at de første kvinner i 1901 ble valgt inn i kommunestyret. I 1899 gikk hun i spissen for at Norske Kvinders Sanitetsforening skulle ta kampen opp mot tuberkulosen, og var selv med og stiftet Hortens Tuberkuloseforening i 1903. Hun var den selvskrevne formann i alt hva hun foretok seg, og det ble slått fast at stedet tapte en kraft av usedvanlige dimensjoner da hun flyttet fra byen.

Virkesteder:
1899-1903: Horten
1903: Oslo
1895-1899: Horten; Torvgt. 9

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Astra Nova (Helsingfors) 1998: 1, s. 18-20
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1666

-Id
1666
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006677

-Id
021036006677
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål