Sundberg, Andreas Eliasson (1845 - 1932) [sv]

Sundberg, Andreas Eliasson (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Andreas Eliasson Sundberg (född 1845), Västra Sunna vid Kyrkesund, reste till Australien för att söka guld. Han reste tillsammans med sin bror, Olle Eliasson Sundberg (1837-1892). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf73e39f-92c6-4ac6-b00c-1a614b6cb2c6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sundberg, Andreas Eliasson
Swedish

First name
Andreas
Swedish

Last name
Eliasson, Sundberg
Swedish

Alternative name
A. E. Sundberg, Eliasson Sundberg, Andreas
Swedish

Title
godsägare

-Title
godsägare
Swedish
Description
Andreas Eliasson Sundberg (född 1845), Västra Sunna vid Kyrkesund, reste till Australien för att söka guld. Han reste tillsammans med sin bror, Olle Eliasson Sundberg (1837-1892).
Swedish

Birth
07/12/1845

-Time
07/12/1845
Death
18/12/1932

-Time
18/12/1932
Biography

Andreas Eliasson Sundberg (född 1845), Västra Sunna vid Kyrkesund, reste till Australien för att söka guld. Han reste tillsammans med sin bror, Olle Eliasson Sundberg (1837-1892). Av Tjörnborna kallades bröderna Gull-Pellars. Vid 28 respektive 19 års ålder, påbörjade de i juli 1865 resan. I Gympie i Queensland, en ort 15 mil norr om Brisbane, inmutade de ett stycke land. Det var inget stort område men det visade sig vara tillräckligt för att kunna utvinna guldinnehållande malm. År 1871 arbetade 150 man på 250 fots djup med att bryta berg. Andreas Sundberg förvärvade gården Stenung i Norum. Han träffade också en kvinna från Tjörn som han gifte sig med. Paret fick sex barn. Andreas fortsatte att vara engagerad i verksamheten i Gympie. Först år 1914 sålde han sina sista andelar i gruvfältet. I samband med hans hemresor i början av 1890-talet tog han med sig exempel från den australiensiska faunan till sitt forna hemland. Dessa kunde man ta del av på två västsvenska museer, Göteborgs Museum och Uddevalla museum. På plats i Australien var Andreas ute och jagade traktens djur. Fåglar och däggdjur blev skinnlagda. Ormar, ödlor och småkryp stoppades i glasburkar med sprit för att konserveras. Troféerna packades och sändes till Sverige som fraktgods på båt. Några andra fynd, däribland ett stycke guldmalm, var adresserade till baron Nordenskjöld vid ett museum i Stockholm. Sex år senare hade Sundberg förmånen att träffa Nordenskjöld. Han frågade då om malmklumpen, men den hade aldrig nått adressaten. (http://www.bohuslansmuseum.se/kulturvasttemplates/KulturArticlePageWide.aspx?id=47904, 2012-04-16) Andreas son Gustaf Sundberg har sålt etnografiska samlingar till Göteborgs Etnografiska museum.

Swedish

Activity
, , Australien [sv]

-Place reference
, , Australien [sv]
--Place (text)
Australien
Swedish
Note
Uppgifter om födelse och död från www.gravar.se
Swedish

Son [sv]
Sundberg, Gustaf

-Heading
Son
Swedish

-Text
Sundberg, Gustaf
Swedish
Carlotta-SMVK
3248631

-Id
3248631
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462161
-Id
021037462161
-System
DigitaltMuseum