4300 SANDNÆS I HØILAND (Poståpneri) [no]

4300 SANDNÆS I HØILAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf5e4187-c362-454b-ba1c-63bce742b423 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4300 SANDNÆS I HØILAND
Norwegian bokmål

Alternative name
SANDNÆS I HØILAND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1849
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
4300
Type
Norwegian bokmål

History

SANDNÆS I HØILAND poståpneri, i Høiland prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderier, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.7.1849. Sirk. 16, 18.6.1849.

Fra poststedsfortegnelsen 1855 er navnet skrevet bare SANDNÆS.

Fra ca 1890 endret til SANDNES.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 14.6.1890 gitt status av postkontor fra 1.7.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i SANDNES tildelt postnr 4306--4309, 4312--4319, 4321--4323 og 4325--4329 SANDNES og 4310 og 4311 HOMMERSÅK. Samtidig fikk postboksadressatene under SANDNES postkontor tildelt postnr 4301--4305 SANDNES, ved GANDDAL postkontor postnr 4392 SANDNES, ved HANA postkontor postnr 4394 SANDNES, ved HOMMERSÅK postkontor postnr 4395 HOMMERSÅK, og ved LURA postkontor postnr 4391 SANDNES.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 254 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poststedet lå antakelig først i skolehuset i Krossen i Langgaten. Fra 1890 til 1896 i Langgaten 54 (i Sandnes Sparebanks gård), og fra 1896 i Langgaten 66 (Kjol Søylands gård). Fra 1902 til 1918 i Langgt. 68 (frk. Raugstads gård). Senere lå postkontoret i 1954 i Olav Kyrresgate 4, og nytt posthus ble tatt i bruk 11.10.1965.

(4300)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Kirkesanger Andreas (Anders?) Tvedt 1.7.1849.
Gårdbr. og komm.sersjant Tjol Larsen Søiland 1.1.1869 (f. 1835).
Posteksp.I Severin Hovland 1.10.1901 (f. 1862).
Posteksp.II Martin Bjelland kst. 15.4.1918 (f. 1880).
Postfullm.II Thor Stavnem 1.6.1919 (f. 1871, død 7.3.1937).
Posteksp. Didrik Vea midlertidig under ledighet fra 8.3.1937 (f. 1881).
Postfullm. Henrik Bernhard Strand 1.6.1937 (f. 1877). Tiltrådt 1.8.1937 under midlertidig bestyrelse av posteksp. Didrik Vea. Likeledes under ledighet fra 27.7.1942.
Postfullm.I Johan Hartvig Gustavsen kst. 1.7.1943 (f. 1883). Tiltrådt 1.4.1944 med posteksp. Didrik Vea som midlertidig styrer.
Postfullm.II Johan Bernhard Thorsen 1.5.1946 (f. 1885), tiltrådt 1.7.1946 med postfullm. Didrik Vea som midlertidig styrer.
Avd.sjef Kasper Emil Thorsen 1.2.1951 (f. 1892).
Postmester Jacob Høst Kleven 1.9.1959 (f. 1898).
Postmester Einar Skodvin 1.9.1966, (f. 1921).
Avd.leder Gudmund Buøen 1.8.1987 (f. 1940).
Postsjef Bjørn Solbjørg 1.9.1996.
Postmester Gudmund Buøen 1.6.1998 (f. 1940).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1858 1866 1870 1876 1881 1887 1890
Spd. 8 30 44 60 100
Kr 600 800 1200

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1849 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1849 ?
--Earliest time
01/07/1849
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441529

-Id
021166441529
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål