Sk 2 Friedrichshafen FF 33L (E) [sv]

Sk 2 Friedrichshafen FF 33L (E) (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
Sk 2 var ett obeväpnat, tvåsitsigt, enmotorigt biplan försett med flottörer - ett sjöflygplan. Flygplanskroppen var fanérklädd och vingarna var klädda med duk. Det var utrustat med dubbelkommando. Flygeleven satt i det främre sittrummet och läraren i det bakre. Sk 2 överfördes från Marinens flygväsende till flygvapnet 1926. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf4c5bac-32e7-43b0-acfa-e364a76713ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sk 2 Friedrichshafen FF 33L (E)
Swedish

Description
Sk 2 var ett obeväpnat, tvåsitsigt, enmotorigt biplan försett med flottörer - ett sjöflygplan. Flygplanskroppen var fanérklädd och vingarna var klädda med duk. Det var utrustat med dubbelkommando. Flygeleven satt i det främre sittrummet och läraren i det bakre. Sk 2 överfördes från Marinens flygväsende till flygvapnet 1926.
Swedish

Type
Function
Swedish

Type code
Sk 2
Service period
1926 1929

-Timespan
1926 1929
--Earliest time
1926
--Latest time
1929
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 135
Swedish