Zetterström, Karl (1966 - ) [sv]

Zetterström, Karl (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Zetterström är fotograf och bildansvarig på Östasiatiska museet. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:57:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf2f9ea0-a288-4b00-b18e-a186a5b0544d | RDF/XML | JSON-LD