Studded tyres Place holder

Piggdekk (norwegian bokmål), Piggdekk (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/piggdekk
Label
Studded tyres
English

Piggdekk
Norwegian bokmål

Piggdekk
Norwegian nynorsk

Not used label
Bildekk
Norwegian nynorsk

Bildekk
Norwegian bokmål

Dekk
Norwegian nynorsk

Dekk
Norwegian bokmål

Kjetting
Norwegian nynorsk

Kjetting
Norwegian bokmål

Oblat
Norwegian nynorsk

Oblat
Norwegian bokmål

Piggdekkavgift
Norwegian nynorsk

Piggdekkavgift
Norwegian bokmål

Piggdekkgebyr
Norwegian nynorsk

Piggdekkgebyr
Norwegian bokmål

Piggdekkoblat
Norwegian nynorsk

Piggdekkoblat
Norwegian bokmål

Piggdekkpant
Norwegian bokmål

Piggdekkretur
Norwegian bokmål

Piggdekkpant
Norwegian nynorsk

Piggdekkretur
Norwegian nynorsk

Vinterdekk
Norwegian nynorsk

Vinterdekk
Norwegian bokmål

Broader concept
     Vehicles
English

Note
Kommunen kan fastsette gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarlig veistøv.
Norwegian bokmål

Kommunen kan fastsetje gebyr for bruk av piggdekk ettersom piggdekk skaper miljøfarleg vegstøv.
Norwegian nynorsk