Vintersetet (Forlatt sted) [no]

Vintersetet (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/cef107e7-cecd-43bf-a133-b089d30c3179 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vintersetet
Norwegian bokmål

Alternative name
Vintersetet
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
70.07314, 20.57147, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.07314
-Longitude (Easting)
20.57147
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1095584

-Id
1095584
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål