Waern, Carl Fredrik, d.y. (1849 - 1910) [sv]

Waern, Carl Fredrik, d.y. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Fredrik Wærn (ibland kallad den yngre), 1849-1910, grosshandlare. Son till Carl Fredrik Waern (1819-1899) vars far också hette Carl Fredrik Waern (1787-1858). (http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fredrik_W%C3%A6rn_(1819-1899) Oklart vilken av dessa som har skänkt föremål till museet. (2010-11-16/MJ) [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/09/2021 14:32:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cea7eb51-0d82-4d8f-a32d-d27d03143c10 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Waern, Carl Fredrik, d.y.
Swedish

First name
Carl Fredrik
Swedish

Last name
Waern
Swedish

Title
konsul

-Title
konsul
Swedish
Description
Carl Fredrik Wærn (ibland kallad den yngre), 1849-1910, grosshandlare. Son till Carl Fredrik Waern (1819-1899) vars far också hette Carl Fredrik Waern (1787-1858). (http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fredrik_W%C3%A6rn_(1819-1899) Oklart vilken av dessa som har skänkt föremål till museet. (2010-11-16/MJ)
Swedish

Birth
1849

-Time
1849
Death
1910

-Time
1910
Biography

Carl Fredrik Wærn (ibland kallad den yngre), 1849-1910, grosshandlare. Son till Carl Fredrik Waern (1819-1899) vars far också hette Carl Fredrik Waern (1787-1858). (http://sv.wikipedia.org/wiki/CarlFredrikW%C3%A6rn_(1819-1899) Oklart vilken av dessa som har skänkt föremål till museet. (2010-11-16/MJ)

Swedish

Carlotta-SMVK
3248734

-Id
3248734
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462280
-Id
021037462280
-System
DigitaltMuseum