7 meters internationell R-jakt (Regelbåt) [sv]

7 meters internationell R-jakt (swedish)

Regelbåtar (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 13:06:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ce8a3aa5-06d1-40c7-b2fb-302f015c5cf2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7 meters internationell R-jakt
Swedish

Alternative name
7mR
Swedish

R7
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Kven finnish

Northern Sami