9960 KIBERG (Poståpneri) [no]

Other languages: 9960 KIBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:45:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ce21345c-4cc1-47ca-bc86-1239711b92af | RDF/XML | JSON-LD
Name
9960 KIBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
KIBERG
Norwegian bokmål

Establishment
19/04/1871 Vardø (Kommune) [no], , ,

-Time
19/04/1871
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
03/11/1998

-Time
03/11/1998
Code
9960
Type
Norwegian bokmål

History

KIBERG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vardø prestegjeld, Varanger fogderi, under Vardø postkontor, ble inntil videre underholdt i dampskipstiden fra 19.4.1871. Sirk. 9, 18.4.1871.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet fra ultimo 1944, og ble gjenopprettet den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9860 KIBERG ble lagt ned fra 4.11.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 23.10.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KIBERG nytt postnr 9960.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9860 / 9960)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Engelsen 19.4.1871.
Handelsm. Jakob Gautsen Hundseth 1.4.1872.
Skolelærer Andreas Wimrem 1.10.1882.
Lærer O. J. Skaar kst. 1884.
Ds.eksp. og handelsm. Johan Isaksen 15.2.1885 (f. 1857).
J. Sundfær 1.10.1900.
Fru Andreassen kst. 7.6.1904.
Enkefru Eilerthine Sundfær 1.9.1916 (f. 1861).
Overtatt av Telegrafvesenet 15.3.1930.
Beier Bendiksen 16.4.1940 (f. 1898).
Randi Marit Halvari kst. 1.11.1969.
Poståpnervikar Gunn Thorbjørg Walsøe kst. 1.11.1973.
Kjell Johnsen 1.4.1981 (f. 1931).
Postkass.D Ann Sissel Antonsen vikar 1.6.1986 (f. 1962).
Poststyrervikar Haldis Margrethe Andreassen 1.8.1987.
Bjørgunn Mikalsen 1.9.1989.

Årlig poståpnerlønn var i 1871 12 spd., i 1877 kr 80,-, i 1890 kr 140,-, i 1899 kr 300,-, i 1901 kr 400,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/04/1871 03/11/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/04/1871 03/11/1998
--Earliest time
19/04/1871
--Latest time
03/11/1998
DigitaltMuseum
021166444101

-Id
021166444101
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål