Route planner Place holder

Ruteplanlegger (norwegian bokmål), Ruteplanleggjar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:45
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/ruteplanlegger
Label
Route planner
English

Ruteplanlegger
Norwegian bokmål

Ruteplanleggjar
Norwegian nynorsk

Not used label
Vegkart
Norwegian bokmål

Veikart
Norwegian bokmål

Vegkart
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Automatisert informasjon på Internett der en kan få hjelp til valg av transportmiddel og informasjon om reisetider mellom ulike reisemål.
Norwegian bokmål

Automatisert informasjon på Internett der ein kan få hjelp til val av transportmiddel og informasjon om reisetider mellom ulike reisemål.
Norwegian nynorsk