Brunskog, Axel V (1878 - 1946) [sv]

Brunskog, Axel V (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:43
24/10/2020 00:22:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cd9abcfe-cce2-4041-8412-50a355aa5c45 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brunskog, Axel V
Swedish

First name
Axel V
Swedish

Last name
Brunskog
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
31/07/1878
-Place reference
--Place
Death
10/04/1946

-Time
10/04/1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1893-1896, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1898-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1902-1905, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin i Malmö 1905-1907.
Verksam i Linköping från 1908.

Tävlingar: Stadshotell i Västervik, 1904. Första pris.Resor: Skottland, England, Frankrike, Tyskland, Danmark och USA.

Medlemskap: STF från 1898, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Uppmätning och ändringsförslag för kyrkor bl a i Sund 1910 och Gusum, Östergötland 1913, Linköpings domkyrka 1916, Skrukeby, Östergötland 1917. Uppmätning av Vadstena munkkloster och förslag till Birgitta museum 1917.
Byggnader i Linköping: Vattentornet på Kantorget 1909; Folkungaskolan 1912; Katedralskolan 1915; Missionkyrkan 1923-1924; Ålderdomshem sjukhus; Bostads- och affärshus kv Delfinen, Trädgårdstorget 1927; Bostadshus Platensg 13, 1912; Storg 44, 1912. Centralpalatset, kv Epåletten 8, 1908.
Småskoleseminarium, kv Dockan 5, 1908.
Flickskola, kv Bikupan 2 B, Vasavägen, 1909.
Dryckeshornet 6, Sankt Larsgatan, 1909.
Kv Ekollonet 1, Hospitaltorget, 1910-1911.
Kv Arkitekten 4, 1911-1912.
Kv Assyrien 5, 1911.
Kv Assyrien 3, 1912.
Kv Bofinken 5, Engelbrektsplan, 1912.
Kv Elddonet 7 A, Hospitaltorget, 1912.
Tryckeri i kv Badhuset 2 B, Sankt Larsgatan 19, 1912.
Kv Dromedaren 2, 1912.
Kv Blåklockan 16 B, Hamngatan 12 B, 1913.
Kv Arkitekten 3, 1914.
Kv Emiren 2, Djurgårdsgatan 39, 1915.
Kv Elddonet 5, Drottninggatan 41, 1916.
Tennishall, kv Aspen 3, 1916.
Villa, kv Eternellen 47, 1917.
Villa, kv Eken 2, 1917.
Stadshuset, ändring, i kv Agaten, 1921.
Soldathem, 1925.
Lasarettet, tillbyggnad, 1925.
Decimalen 1 B, Replsagaregatan, 1925.
Kv Arkitekten 14, 1924-1925.
Kv Arkitekten 12, 1925-1926.
Kv Arkitekten 7 B, tillbyggnad, 1926.
Villa, kv Elefanten 3, 1926.
Kv Däckeln 2 A, Nygatan, 1926.
Kv Alprosen 3, 1925.
Kv Alprosen 5 1926-1927.
Kv Alprosen 4, 1928-1929.
Kv Apoteket, Stora Torget, ändringsritning, 1927.
Dubbelhus, Östgötagatan 52-54, 1919.
Kv Enigheten 7, Kaserngatan 23, 1922.
Kv Facklan 5 och 10, Västra vägen 20-22.
Kv Flodhästen 14, Västra vägen 14, 1923.
Kv Delfinen 1, Trädgårdstorget, 1927.
Kv Armenien 5 och 6, 1928.
Kv Dryckeshornet 3, 1929.
Kv Drotten 4, 1930.
Kv Assyrien 2, 1930.
Kv Ankan 1, 1931-1932.
Kv Domaren 7, 1931-1935.
Kv Eldaren 3, Tränggatan 8, 1931-1932.
Kv Baggen 26 B, Platensgatan 7, 1934.
Kv Assyrien 1, 1935.
Tillbyggnad i Lambohov, 1914.
Byggnader i Västervik: Läroverkets annex vid Karstorpsvägen 1935; Lindhemsskolan 1939; Ålderdomshem, sjukhus.
Engelbrektsskolan i Örebro 1923-1925.
Skolor, sjukhus och ålderdomshem i Norrköping, Örebro, Vimmerby, Motala och Oskarshamn.
Restaurering av bl a kyrkor, slott, herrgårdar.
Ombyggnad i Strålnäs, 1912.
Bandbördshus, Motala 1925.
Lindöskolan, Norrköping 1933.
Nya disponentsbostaden, Ljungsbro 1927.
Harald Svenfelts villa, Ljungsbro 1934.
Telegraf och tandläkarebostad, Ljungsbro, 1939, Ljungsbro 1939.
Förslag till ombyggnad av Stallet, Åtvidaberg 1928 och 1941.
Försökscentral, Malmslätt 1941.
Församlingshem, Kimstad 1924.
Församlingshem, Björsäter 1933.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 550.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1404.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1928 sid 718.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Fridén, Seth: Linköpings byggnadsnämnd 100 år. 1875-1975. Linköping, 1975.
Finlands arkitekturmuseum (utgivare): Nordisk klassicism 1910 - 1930. Utställningskatalog. Helsingfors, 1982.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
457

-Id
457
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075949
-Id
011034075949
-System
DigitaltMuseum