3530 HOLE (Poståpneri) [no]

Other languages: 3530 HOLE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cd913820-7299-4e0d-9f1d-9f2882702983 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3530 HOLE
Norwegian bokmål

Alternative name
HOLE
Norwegian bokmål

Establishment
23/06/1854 Hole (Kommune) [no], , ,

-Time
23/06/1854
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3530
Type
Norwegian bokmål

History

HOLE poståpneri, på gården Sørum, i Hole prestegjeld, Ringerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 23.6.1854 med virksomhet fra 1.4.1855 og med 2 ganger ukentlig postgang mellom Hønefoss og Hole prestegjeld. Sirk. 3, 15.3.1855.

I 1874 lå poståpneriet på gården Frøhaug, og ble 1910 flyttet til Hole forsamlingslokale.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss postktr. Sirk. 14, 25.6.1886.

I 1890 ble det opprettet en 3.dje ukentlig bipostrute mellom Hønefoss og Hole poståpneri om Steinsfjerdingen. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.10.1939 endret til RØYSE. Sirk. 31, 23.9.1939.

Poståpneriet fikk fra 18.3.1968 tildelt postnr. 3463, som fra 1.6.1980 ble endret til nr 3506. Sirk. 18.19.5.1980.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoreet RØYSE nytt postnr 3530. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 3530 RØYSE tildelt postnr 3529.

Poståpneriet ble i 1859 tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 122 og fikk den 7.2. 1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3463 / 3506 / 3530)
Poståpnere/styrere:
J. C. Bjerk 1.4.1855. (På gården Sørum.)
Lensm. Kahrs kst. i 1862.
Enke Karen Libakke 1.10.1862.
Jørgen Eriksen kst. 1.1.1870, fast i 1871.
Johan Eriksen kst. 24.3.1874.
Skolelærer Johan Nilsen Frøhaug 1.4.1874 (f.1841). (På gården Frøhaug.)
Landh. Nils Frøhaug kst. 5.4.1910, fast 30.5.1910.
Andreas Selte 15.10.1910 (f.1863).
Tlf.best. Kristian Engebretsen 16.1.1934 (f.1891).
Poståpnerass. Magnhild Braathen 1.4.1962 (f.1934).
Postkass. Evelyn Norveig Fossheim 1.2.1988 (f.1957).
Res.postkass. Inger Alise Årnes 1.2.1992.
Postst.vikar Per Stikbakke 22.7.1996.

Årlig lønn:

1860 1883 1886 1888 1897 1902 1913 1914 1917
Spd. 30
Kr 160 180 200 440 480 550 600 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/06/1854 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/06/1854 ?
--Earliest time
23/06/1854
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441169

-Id
021166441169
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål