3000 BRAGERNES (Postkontor) [no]

Other languages: 3000 BRAGERNES (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cd7da79f-32f2-4511-aba8-3ce10dc00c2f | RDF/XML | JSON-LD
Name
3000 BRAGERNES
Norwegian bokmål

Alternative name
BRAGERNES
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
09/08/1650
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
3000
Type
Norwegian bokmål

History

BRAGERNES er oppført som poststed i den først kjente forordning om postforhold av 9.8.1650. Det er ikke kjent når poststedet egentlig ble opprettet, men ifølge historien var det poståpneri på stedet før 1655, da det ved Kgl. befaling av 4.5.1655 ble opprettet en postrute mellom Bragernes og Kongsberg hver 8. dag. Poståpneriet lå trolig først nær Landfaldøen på Mellom-Bragernes.Historien forteller videre at det var POSTKONTOR på Bragernes før 1743. Ca 1811 ble ladestedene Strømsø og Bragernes slått sammen til en kjøpstad med navnet DRAMMEN. Navnet Bragernes ble likevel benyttet helt til rikets atskillelse i 1814.I 1889 ble det tilsatt en ledsaker, Oluf Pedersen, i Drammen. Han skulle befordre posten mellom postkontoret, tollbua og dampskipshavnen i Drammen.Offentlig lokalpost ble opprettet fra 1.1.1889. Sirk. 29, 28.12.1888.Postkontoret flyttet til lokaler i Børsen i 1894.Fra 16.9.1991 ble Drammen postkontor A flyttet fra Torgeir Vraas plass 6 til Ingvald Ludvigsensgt 21 (Drammen postterminal).Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i DRAMMEN tildelt postnumrene 3011 -- 3048 DRAMMEN.Drammen benyttet (1855) 3-rings kassasjonsstempel nr 48, men fikk datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver allerede fra 1846..(3000)

Poståpnere/postmester/postsjefer:

Den/de første poståpnere er ukjente.

Baltzer Trebsdorft er nevnt 1649--61 (også nevnt som Henrik Morians betjent fra oppr. i 1647).

Hans Eggertsen 1661--166?

Krigsråd og kjøpm. Søren Hansen Lemmich 166?--17?

Olle (Ole) Jensen Bruun 17?--1711

Abraham Tobel er nevnt som postmester fra 1711, men var trolig bare under Bruuns sykdom.

Jan Johan Jensen Bruun 1711--1763 (f. 1685).

Peder Bruun 1763--1789 (f. 1722).

Rittmester Johan Hartvig Carl von Bülow 13.5.1789- -1810 (f. 1754).

Josias Daniel Schmith 23.5.1810--1828 (f. 1764).

Postmester Henrik Johan Florentz Groth 9.2.1829--12.11.1857 (f. 1790).

Postfullm. Johan Carl Sophus Nannestad midlertidig kst.1.12.1856 (f. 1823).

Forstander Claus Finde Heiberg 28.9.1857--1892 (f. 1809).

Postfullm. G. Smith kst. 11.5.--1.7.1892.

Postfullm. Michael Rasch Landmark kst. 1.7.1892 (f. 1850).

Byråsjef Gudbrand Jessen 1.10.1893 (f. 1852), tiltrådt 18.11.1893 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Smith-Jessen.

Postfullm. I Morten Henrik Magnus kst. 1.12.1920.

Transportsjef Torgeir Fjeldstad 1.7.1921--1.5.1931. Deretter kst. under ledighet (f. 1861).

Postmester Oskar Marentius Thelle 1.7.1931 (f. 1872), tiltrådt 1.11.1931 under midlertidig bestyrelse av postfullm.I Carl Hellerud (f. 1877).

Postmester Ragnvald Severin Willumsen midlertidig fra 1.2.1942, kst. 1.4.1942. Var syk i 3 mndr fra 20.12.1942 under bestyrelse av postfullm. Thoralf Nilssen. Willumsen sluttet 1.6.1945.

Avd.sjef Ole Johan Grimstad 1.5.1946 (f. 1882), tiltrådt 1.7.1946 under midlertidig bestyrelse av postfullm.

Hans Kristoffersen (f. 1880) i juni

Postmester Oscar Marentius Thelle (f. 1872) i juli

Postfullm. Peter Christensen (f. 1892) under sykdom fra 7.10.1946, og fra 7.10.1947. Ole Johan Grimstad døde 12.1.1948.

Postfullm. Peter Christensen under ledighet fra 12.1.1948, fast 1.4.1948.

Avd.sjef I David Hagbarth Bjerke Davidsen 1.12.1961 (f. 1901).

Kontorsjef Ivar Hundvin 1.3.1972 (f. 1925).

Postsjef Jens Niels Lorentzen-Lund 1.9.1979 (f. 1924).

Overinsp. Eiliv Hesjedal vikar fra 1.10.1983 (f. 1931).

Kontorsjef Sverre Larsen vikar fra 15.9.1988, fast 1.12.1990 (f. 1945).

Postmester Kari Hansen 22.9.1997.Årlig styrerlønn:1718 1856 1866 1872 1877

Rdl 80

Spd 1350 1000 1830

Kr 6000Se nytt BRAGERNES postktr. B fra 1.9.1991 på eget oppslagsnavn BRAGERNES.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/08/1650 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/08/1650 ?
--Earliest time
09/08/1650
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441003

-Id
021166441003
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål