Gamla mastkranen [sv]

Gamla mastkranen (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Mastkranen består av en rustbädd av sten, en kropp av putsat tegel med hörnkedjor i natursten och ett kranhuvud i kopparklätt trä. Mastkranen är 42 meter hög och indelad i nio våningar. [sv]
Last changed
23/11/2018 09:31:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cd46df3d-fedb-474e-bef4-2d48d9a621de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gamla mastkranen
Swedish

Other name
210 Karlskronavarvets byggnadsregister.

-Name
210
Swedish

-Source
Karlskronavarvets byggnadsregister.
Swedish
Description
Mastkranen består av en rustbädd av sten, en kropp av putsat tegel med hörnkedjor i natursten och ett kranhuvud i kopparklätt trä. Mastkranen är 42 meter hög och indelad i nio våningar.
Swedish

History

Masten uppfördes 1804-1806 efter ritningar av Jonas Lidströmer. På andra och tredje våningen fanns två stora gångspel med vardera tolv bommar, två man per bom. 96 man behövdes således för att få ut maximal kraft från de fyra stora gångspelen.

År 1874 kom kranen att ersättas av en engelsk saxkran med lyftkapacitet på 50 ton. År 1960 byggdes ytterligare en kran, en 78 meter hög rullbar kran med en lyftkapacitet på 100 ton.

Under 1960-talet genomfördes omfattande renoveringsarbeten då bland annat söndervittrat tegel ersattes och omputsades. 1969 förklarades byggnaden som byggnadsminne.

Swedish

Time
1806

-Earliest time
1806
-Place
Norwegian bokmål


Geodata
56.15905, 15.57532, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15905
-Longitude (Easting)
15.57532
Is part of
Reference
Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 233.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 46-48.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Gamla mastkranen. Hämtad 2018-11-09.
Swedish