Östergötlandsklass (Jagare) [sv]

Östergötlandsklass (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1956-1957. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cd44db50-72a7-403e-98c8-6540ac2e0a13 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Östergötlandsklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1956-1957.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 11,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
11,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 3,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish