Hareide, Carl Richard (1893 - 1968) [no]

Other languages: Hareide, Carl Richard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:55:17
08/06/2024 04:20:38
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cd3795b0-ff3b-489d-9a93-c8dc444ff9b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hareide, Carl Richard
Norwegian bokmål

First name
Carl Richard
Norwegian bokmål

Last name
Hareide
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1893

-Time
1893
Death
1968

-Time
1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 17.08.1893 - død 1968.
Født i Leines i Leiranger, d. i Bergen. Sønn av lærer Andreas H. og Dorthea Jonassen, g. 28.11.1935 m. Marta Jansen. Utlært hos N. Helgesen, Bodø, sv.br. s. st. 1916, håndv br Bergen 1935. Arbeidet 1 år i Stockholm hos hoffotograf Flodin, var så assistent i Ålesund, Bergen og Oslo. I 1926 overtok han (etter å ha vært kompanjong en tid) det firmaet som var startet av Harald Johan Nilsen i 1914, overtatt av Wm. Peders og Eckroll Stamsvig i 1919 og drevet av Peders. I 1962 overlot han firmaet til Frithjof von Hanno Kjærsem. Mange tillitsverv innen fotografenes organisasjoner, sølvmedaljer på landsutstillinger i 1928, 1935 og 1936.

Virkested:
1926-1962: Bergen; Vetrlidsalmenning 1

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989.
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1222

-Id
1222
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006320

-Id
021036006320
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål