Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:53
13/08/2022 04:46:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccc5c393-b8ba-478b-86b4-823978c671bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Laurin, Arvid
Swedish

First name
Arvid
Swedish

Last name
Laurin
Swedish

Title
överingenjör

-Title
överingenjör
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1901

-Time
1901
Death
1998

-Time
1998
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Arvid Laurin var överingenjör och båtkonstruktör. Han var också kappseglare och vann OS-silver i starbåt 1936.

Han ritade främst havskryssare och långfärdsbåtar och är mest känd för sina kostrar; Laurinkostern ofta byggda med valfiskdäck. På 1960-talet byggdes Laurinkostrar i plast, L-28 och L-32.

Andra kända konstruktioner gjorda av Arvid Laurin är Gullmar III, kostern Staika III och R-6:an Sinkadus, samt jollen Spättan.

Swedish

Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

Herlin, Sonja, Pionjärer vid ritbordet, Båt & skärgård, Enskede, 2000
Swedish

DigitaltMuseum
021035593946
-Id
021035593946
-System
DigitaltMuseum