Description
Klass inom svenska marinen bestående av nio ubåtar sjösatta 1936-1941. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccbccccb-976d-471c-bd5c-3b1bc2dd699f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjölejonetklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av nio ubåtar sjösatta 1936-1941.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 64,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
64,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 6,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 3,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 16 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
16
Dykdjup [sv]: 100 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
100
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Besättning [sv]: 32 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
32
-Unit
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish