Tobakk, narkotika og stimuli (276) [no]

Tobakk, narkotika og stimuli (norwegian bokmål), Tobak, narkotika, droger (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...narkotika og andre stoffer som nytes i ikke-terapeutisk øyemed (f.eks. tobakk, betel, koka, opium); metoder for fremstilling og tilberedning; bruksmåter (f.eks. spise, tygge, røke, intravenøst); brukerutstyr (f.eks. sigarettmunnstykke, pipe, injeksjonssprøyte); brukere; forbrukskvanta; fysiologiske virkninger; atferd under påvirkning av narkotika og andre stimuli; overtro, skikk og bruk knyttet til narkotika og stimuli; samfunnskontroll og lovgivning; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "... ...narkotika og andre stoffer som nytes i ikke-terapeutisk øyemed (f.eks. tobakk, betel, koka, opium); metoder for fremstilling og tilberedning; bruksmåter (f.eks. spise, tygge, røke, intravenøst); brukerutstyr (f.eks. sigarettmunnstykke, pipe, injeksjonssprøyte); brukere; forbrukskvanta; fysiologiske virkninger; atferd under påvirkning av narkotika og andre stimuli; overtro, skikk og bruk knyttet til narkotika og stimuli; samfunnskontroll og lovgivning; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Narkotika og stimuli". Endret i sv.outline til "Tobakk", mens narkotika der føres under sosiale problemer. I no.outline opprettholdes opprinnelig innhold, men "Tobakk" føyes til i kategoribetegnelse. Se også: Psykiatriske sider ved narkotikaavhengighet 158. Dyrking av narkotiske planter 249. Tilsetninger og krydder 263. Gjøre arbeid lettere ved bruk av narkotika 461. Ulovlig handel med narkotika 548. Straffereaksjoner mot narkotikamisbruk 689. Behandling av narkomane 733. Forestillinger om narkotikatrang 828. [no]
Last changed
16/08/2021 10:59:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccb56032-9042-4d7e-b0c4-1aeadfa65dd3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tobakk, narkotika og stimuli
Norwegian bokmål

Tobak, narkotika, droger
Swedish

Description
...narkotika og andre stoffer som nytes i ikke-terapeutisk øyemed (f.eks. tobakk, betel, koka, opium); metoder for fremstilling og tilberedning; bruksmåter (f.eks. spise, tygge, røke, intravenøst); brukerutstyr (f.eks. sigarettmunnstykke, pipe, injeksjonssprøyte); brukere; forbrukskvanta; fysiologiske virkninger; atferd under påvirkning av narkotika og andre stimuli; overtro, skikk og bruk knyttet til narkotika og stimuli; samfunnskontroll og lovgivning; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Narkotika og stimuli". Endret i sv.outline til "Tobakk", mens narkotika der føres under sosiale problemer. I no.outline opprettholdes opprinnelig innhold, men "Tobakk" føyes til i kategoribetegnelse. Se også: Psykiatriske sider ved narkotikaavhengighet 158. Dyrking av narkotiske planter 249. Tilsetninger og krydder 263. Gjøre arbeid lettere ved bruk av narkotika 461. Ulovlig handel med narkotika 548. Straffereaksjoner mot narkotikamisbruk 689. Behandling av narkomane 733. Forestillinger om narkotikatrang 828.
Norwegian bokmål

...narkotika og andre stoffer som nytes i ikke-terapeutisk øyemed (f.eks. tobakk, betel, koka, opium); metoder for fremstilling og tilberedning; bruksmåter (f.eks. spise, tygge, røke, intravenøst); brukerutstyr (f.eks. sigarettmunnstykke, pipe, injeksjonssprøyte); brukere; forbrukskvanta; fysiologiske virkninger; atferd under påvirkning av narkotika og andre stimuli; overtro, skikk og bruk knyttet til narkotika og stimuli; samfunnskontroll og lovgivning; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Narkotika og stimuli". Endret i sv.outline til "Tobakk", mens narkotika der føres under sosiale problemer. I no.outline opprettholdes opprinnelig innhold, men "Tobakk" føyes til i kategoribetegnelse. Se også: Psykiatriske sider ved narkotikaavhengighet 158. Dyrking av narkotiske planter 249. Tilsetninger og krydder 263. Gjøre arbeid lettere ved bruk av narkotika 461. Ulovlig handel med narkotika 548. Straffereaksjoner mot narkotikamisbruk 689. Behandling av narkomane 733. Forestillinger om narkotikatrang 828. (no)
Swedish

Code
276
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian