Nilsson, Lennart (1922 - 2017) [no]

Other languages: Nilsson, Lennart (norwegian bokmål), Nilsson, Lennart (swedish)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:50
08/06/2024 05:10:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cc9f34ce-41d4-4489-93db-0ea61bcdc8bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nilsson, Lennart
Norwegian bokmål

Nilsson, Lennart
Swedish

First name
Lennart
Norwegian bokmål

Last name
Nilsson
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1922

-Time
1922
Death
2017

-Time
2017
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Strängnäs, Sverige. Fikk sitt første kamera som 11-åring, og 15 år gammel fikk han antatt en billedserie i et ukeblad. Arbeidet som frilansfotograf i Stockholm, og tok kjendisportretter som han solgte til ukepressen. N. begynte å ta reportasjeoppdrag for ukemagasinet SE og fikk etter hvert kontakt med internasjonale magasin og billedbyråer. Reiste på reportasjetur til Nord-Norge for SE i februar/mars 1946. Laget først en reportasje fra Narvik om krigsherjingene og gjenoppbyggingen. Reiste videre til Svolvær for å lage en berettning om Lofotfiske. Reportasjen stod i SE våren 1946. I mars 1947 ble bildene fra Lofoten gitt et stort oppslag i National Geographic Magazine.
Forlot gradvis reportasjeyrket, og gjorde seg etter hvert bemerket innenfor medisinsk fotografi. Fikk internasjonalt gjennombrudd da LIFE i 1965 publiserte hans bilde av "livet før fødselen".
Bilder i Moderna museet og i privat eie.

Virkested:
1946: Lofoten
1946: Svolvær
1946: Narvik

Norwegian bokmål

Född i Strängnäs, Sverige. Fick sin första kamera som 11-åring och 15 år gammal fick han bilder publicerade i en veckotidning. Arbetade som frilansfotograf i Stockholm och tog kändisporträtt som han sålde till veckopressen. N. började att ta reportageuppdrag för veckotidningen SE och fick efter hand kontakt internationella tidskrifter och bildbyråer. Reste på reportageresa Nord-Norge för SE i februari/mars 1946. Gjorde först ett reportage från Narvik om krigshärjningarna och återuppbyggnaden. Reste vidare till Svolvær för att rapportera om Lofoten-fisket. Reportaget publicerades i SE våren 1946. I mars 1947 gavs bilderna från Lofoten stort uppslag i National Geographic Magazine. Slutade gradvis med reportage och blev efterhand uppmärksammad inom medicinsk fotografi. Fick internationellt genombrott då LIFE 1965 publicerade hans bilder av "livet före födseln".

Hans bilder finns på Moderna museet och i privata samlingar.

Verksamhetsorter:

1946: Lofoten
1946: Svolvær
1946: Narvik

Swedish

Has works/objects at
-Organization/collection
Swedish
-Organization/collection
Same as (internal)
Reference
Kilder:
Wold, Helge A.: Lennart Nilsson - stjernereporter på Lofothavet, Ottar, 5-1987
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2142

-Id
2142
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007902

-Id
021036007902
-System
DigitaltMuseum
Carlotta-SMVK
3612256

-Id
3612256
-System
Carlotta-SMVK
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål