Relationship break-up Place holder

Samlivsbrudd (norwegian bokmål), Samlivsbrot (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:48
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/samlivsbrudd
Label
Relationship break-up
English

Samlivsbrudd
Norwegian bokmål

Samlivsbrot
Norwegian nynorsk

Not used label
Delt foreldreansvar
Norwegian nynorsk

Delt foreldreansvar
Norwegian bokmål

Mekling for foreldre
Norwegian bokmål

Mekling for foreldre
Norwegian nynorsk

Samværsrett
Norwegian nynorsk

Samværsrett
Norwegian bokmål

Separasjon
Norwegian bokmål

Separasjon
Norwegian nynorsk

Skilsmisse
Norwegian nynorsk

Skilsmisse
Norwegian bokmål

Broader concept
     Living together
English

Note
**
Norwegian bokmål

Søknad om separasjon skal sendast til Fylkesmannen. Etter eitt år med separasjon kan ein søkja om skilsmisse. Ektefeller som flytter frå kvarandre utan å vere separerte, kan søkje om skilsmisse to år etter samlivsbrotet. Dersom ektefellene har felles barn under 16 år, må dei møte til mekling før dei kan separerast eller skiljast.
Norwegian nynorsk