Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:21:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cbfecdd0-775e-49b1-862d-e6c1ba73dc65 | RDF/XML | JSON-LD
Label
news photographs
English

pressifotod
Estonian

Alternative label
journalistic photographs
English

news photograph
English

ajakirjandusfotod
Estonian

newspaper photographs
English

photographs, journalistic
English

photographs, news
English

photographs, press
English

press photographs
English

Scope note
Describes photographs that capture current events, human interest, or cultural or social issues that are timely or of immediate interest, and which are intended to be published in the context of a news periodical in any format. These are distinguished from documentary photographs, which represent general themes of ongoing human or natural activity.
English

Viitab fotodele, mis kajastavad praeguseid sündmusi, üldhuvitavaid lugusid või aktuaalseid ning ajakohaseid kultuurilisi või sotsiaalseid küsimusi, ning mis mõeldud avaldamiseks uudiste perioodikaväljaannetes mistahes kujul. Need eristuvad dokumentaalfotodest, mis kujutavad inimeste või looduse üldiseid teemasid.
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         photographs
English
                              <photographs by function> - Guide term
English

Related concept
-Text
"pressifoto" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300134989 February 28, 2019 5:10:28 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300134989 28.02.2019 17:10:28
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300134989 2019-02-28 17:10:28
Swedish