Lidwall & söner (Varv) [sv]

Lidwall & söner (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Stålbåtsvarv. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/12/2015 14:09:34
13/08/2022 05:40:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cbe66dcc-33ce-4484-98cb-8b530f75fba3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lidwall & söner
Swedish

Alternative name
Lidwalls mekanisk
Swedish

Lidwallsbåtar
Swedish

Description
Stålbåtsvarv.
Swedish

Establishment
1943

-Time
1943
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Mekanisk verkstad som tillverkade de produkter som Erik Lidwall utvecklat. Under åren tillverkades många varpbåtar, men även andra typer av plåtbåtar, framför allt efter 1957 då flottningen upphörde.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Leksand (Kommun) [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Leksand (Kommun) [sv], ,
--Place
DigitaltMuseum
021166009553
-Id
021166009553
-System
DigitaltMuseum