Election Place holder

Valg (norwegian bokmål), Val (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:31
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/valg
Label
Election
English

Valg
Norwegian bokmål

Val
Norwegian nynorsk

Not used label
Folkeavstemming
Norwegian nynorsk

Folkeavstemning
Norwegian bokmål

Fylkestingsval
Norwegian nynorsk

Forhåndsstemming
Norwegian bokmål

Fylkestingsvalg
Norwegian bokmål

Førehandsstemming
Norwegian nynorsk

Kommmuneval
Norwegian nynorsk

Kommunestyreval
Norwegian nynorsk

Kommunestyrevalg
Norwegian bokmål

Kommunevalg
Norwegian bokmål

Listeforslag
Norwegian nynorsk

Listeforslag
Norwegian bokmål

Manntal
Norwegian nynorsk

Manntall
Norwegian bokmål

Røystefør
Norwegian nynorsk

Samemanntal
Norwegian nynorsk

Samemanntall
Norwegian bokmål

Sametingsval
Norwegian nynorsk

Sametingsvalg
Norwegian bokmål

Stemmeberettiget
Norwegian bokmål

Stemmerett
Norwegian nynorsk

Stemmerett
Norwegian bokmål

Stemmeseddel
Norwegian bokmål

Stemmesetel
Norwegian nynorsk

Stortingsval
Norwegian nynorsk

Stortingsvalg
Norwegian bokmål

Valgkort
Norwegian bokmål

Valgresultat
Norwegian bokmål

Valkort
Norwegian nynorsk

Valresultat
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Avstemning for å velge ut personer til verv, stillinger og posisjoner. I Norge er det stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Alle norske borgere som har fylt 18 år innen valgåret har stemmerett.
Norwegian bokmål

Avstemning for å peike ut personar til verv, stillingar og posisjonar. I Noreg er det stortingsval og kommune- og fylkestingsval kvart fjerde år. Alle norske borgarar som er fylt 18 år innan valåret har stemmerett.
Norwegian nynorsk