Carlén, Nils (1888 - 1968) [sv]

Carlén, Nils (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:54
23/05/2020 00:06:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cba57772-8593-492a-9707-db52edfd3e5c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carlén, Nils
Swedish

First name
Nils
Swedish

Last name
Carlén
Swedish

Birth
-Time
02/03/1888
-Place reference
--Place
Death
22/04/1968 Nacka (Stad) [sv]

-Time
22/04/1968
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Springpojke, ritare och bokbindare 1904-1910, ritare och modellbyggare 1912 hos arkitekt Per Olof Hallman.
Ritare 1912-1913, 1918-1919 hos arkitekt Oscar Waller, arkitekt och kompanjon 1921-1928.
Ritare hos arkitekt Magnus Poulsson, Kristiania (Oslo), Norge 1914.
Ritare på AB Teleregulator, Stockholm 1915-1917.
Byggnadsritare hos Svenska Allmänna Lantbrukssällskapet, byggnadsbyrån 1919-1920.
Anställd hos arkitekterna Hjalmar Cederström och Uno Borg (sjukhusbyggnader) 1928-1931.
Egen arkitektverksamhet från 1931.
Anställd på Greps arkitektkontor i Stockholm 1960, hos arkitekt Erik Carlberg 1965 och hos arkitekt Wolter Gahn 1965-1967

Swedish

Reference
Personalia över Nils Carlén, arkitekt. 1888-1968 (ett A4-blad).
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1325

-Id
1325
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075972

-Id
011034075972
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish