Noreen, Ärland (1888 - 1970) [sv]

Noreen, Ärland (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:41
31/07/2021 00:50:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb6b6e36-a5ca-4b7f-89e1-d073d61041cf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Noreen, Ärland
Swedish

First name
Ärland
Swedish

Last name
Noreen
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/02/1888 Uppsala (Stad) [sv], ,

-Time
18/02/1888
-Place reference
Uppsala (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
14/09/1970 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
14/09/1970
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1906-1910, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1910-1913, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet från 1913.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen och biträdande arkitekt vid kulturhistoriska byrån, Byggnadsstyrelsen 1925-1927, intendent från 1927.
Byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen.

Medlemskap: STF från 1906, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1928-1929.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Svenska fornminnesplatser 12, 1929 och Svenska Turistföreningens årsskrift, Skildring av Läckö slott.
Udda dikter 1939.
Nya dikter 1949.
Artiklar i kulturhistoriska skrifter.

Verk ett urval:
Restaurering av äldre byggnader och kyrkor, bl a Drottninghuset, Stockholm 1925; Läckö slott, Västergötland; Venngarns slott utanför Sigtuna; Biskopshuset konsistoriehuset i Strängnäs; ett femtiotal kyrkor, bl a Laxarby, Dalsland 1925 och Nysätra, Uppland 1938, m fl kulturhistoriska värdefulla byggnader.
Nikolai folkskola, Svartmang 20 - 22, Stockholm 1931, om- och tillbyggnad.
Universitetsbibliotektet i Lund, tillbyggnad, boktornet.
Göteborgs stadsbibliotek 1954.
Köpingsviks kyrka, Öland 1955.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 870 och 1427.
Dagens Nyheter 1970-09-23.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Ett skådespel, Plenum, i Arkitekturmuseets arkiv.
Ritningar finns på ATA Antikvarisk-topografiska arkivet.
Swedish

Primus
336

-Id
336
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077037

-Id
011034077037
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish