9343 LANGHAVN (Poståpneri) [no]

Other languages: 9343 LANGHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb5a4a54-7388-406c-bf0a-517a0d4b36de | RDF/XML | JSON-LD
Name
9343 LANGHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
LANGHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1886
--Place
Termination
14/09/1994

-Time
14/09/1994
Code
9343
Type
Norwegian bokmål

History

LANGHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Tranø herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1886. Sirk. 27, 30.11.1885.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble ved ny skrivemåte fra 1908 endret til LANGHAMN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.5.1965 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 19, 12.5.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9343 LANGHAMN postkontor, i Finnsnes postområde, ble nedlagt fra 15.9.1994. Nytt postadresse er: 9340 BRØSTADBOTN. Sirk. 15, 31.8.1994.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9343)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Ole Larsen 1.1.1886.
P. Th. Sverdrup 1.10.1900.
Handelsm. og ds.eksp. Albert Espejord 9.11.1909 (f. 1870).
Ds.eksp., handlende og tlf.best. Oline Espejord 1.8.1920 (f. 1880).
Ds.eksp. og handelsm. Rolf Espejord 1.1.1946 (f. 1912).
Reidun Espejord midlertidig fra 5.10.1956.
Sigrid Johanna Paulsen kst. 1.8.1957, fast 1.3.1959 (f. 1918).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 100,-, i 1891 kr 200,-, i 1900 kr 350,-, i 1904 kr 450,-, i 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1886 14/09/1994

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1886 14/09/1994
--Earliest time
01/01/1886
--Latest time
14/09/1994
DigitaltMuseum
021166443835

-Id
021166443835
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål