Student grant Place holder

Stipend (norwegian bokmål), Stipend (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/stipend
Label
Student grant
English

Stipend
Norwegian bokmål

Stipend
Norwegian nynorsk

Not used label
Legat
Norwegian bokmål

Legat
Norwegian nynorsk

Lån
Norwegian nynorsk

Lån
Norwegian bokmål

Lånekassa
Norwegian bokmål

Lånekassa
Norwegian nynorsk

Lånekassen
Norwegian bokmål

Statens lånekasse for utdanning
Norwegian nynorsk

Statens lånekasse for utdanning
Norwegian bokmål

Studielån
Norwegian nynorsk

Studielån
Norwegian bokmål

Broader concept
     Student finances
English

Note
Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Blir gitt til elever og studenter i vidaregående og høyere utdanning.
Norwegian bokmål

Økonomiske støtte i form av stipend og/eller lån. Vert gitt til elevar og studentar i vidaregåande og høgare utdanning.
Norwegian nynorsk