Högfors bruk (Bruk) [sv]

Högfors bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Högfors är en bruksort i Ljusnarsbergs kommun. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/12/2020 11:20:09
25/03/2023 00:35:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb2248ad-8884-4a35-b7be-a79405a9b9bd | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Högfors bruk
Swedish

Description
Högfors är en bruksort i Ljusnarsbergs kommun.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1766?

-Time
1766?
Termination
1955?

-Time
1955?
Type
Swedish

History

Högfors bruk anlades 1766 med masugn, gjuteri anrikningsverk, sintringsverk, stångjärnsverk, mekanisk verkstad mm. Bruket upphörde 1955 och många av byggnaderna revs på 1960-talet.

Swedish

Place reference
Högfors (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

Coordinates
60.02027, 16.01419, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.02027
-Longitude (Easting)
16.01419
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-185-1)
Swedish

Inventering av förorenade områden: Bruksområden inom järn-, stål- och manufakturbranschen, Länsstyrelsen Örebro län, publ. nr 2009:26
Swedish

DigitaltMuseum
021167379775
-Id
021167379775
-System
DigitaltMuseum