Blom, Kari Enger (1918 - 1967) [no]

Blom, Kari Enger (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:08
29/02/2020 02:13:08
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cb1de900-0e4f-4cfb-8892-fbf4d525865f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blom, Kari Enger
Norwegian bokmål

First name
Kari Enger
Norwegian bokmål

Last name
Blom
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1918

-Time
1918
Death
1967

-Time
1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 03.10.1918, d. 13.04.1967. Datter av fotograf Karl Enger og Petra Petersen, g. 1946 m. Bror Jan B., sønn av Lalla og Trygve B. Utlært hos faren, overtok dennes forretning sannsynligvis ved hans død i 1952, og da hun selv døde i 1967 ble den overtatt av Gjøsund, som igjen overlot den til Tore Trollbu i 1972. Han driver fortsatt forretningen under navnet "Fotograf Trollbu".

Virkested:
1952-1967: Halden

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
292

-Id
292
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005182

-Id
021036005182
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål