Wickman, Hugo Per (1888 - 1964) [no]

Wickman, Hugo Per (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:36
03/12/2022 01:49:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cb0dacdd-6f52-4f1c-a968-3aa62e335b91 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wickman, Hugo Per
Norwegian bokmål

First name
Hugo Per
Norwegian bokmål

Last name
Wickman
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1888

-Time
1888
Death
1964

-Time
1964
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian




Norwegian nynorsk

Biography

Født i Huddiksvall, Sverige 24.05.1888, død 11.11.1964. Sønn av agronom Hans W. og Brita Lindemark.Gift 1919 med Jenny Moberg, datter av August og Karen M. Utdannet i Sverige, studiereiser Finland og Tyskland. Sv.br. 1920, håndv.br. og handelsbr. 1921. Overtok 15.10. samme år den forretningen som var startet av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson 1888/89, deretter av L. Forbech i 1898, av Olaf Rasch i 1911, av Forbech igjen i 1917. Wickman drev med stor dyktighet forretningen frem til en anerkjent posisjon under firmanavnet "Fotograf L. Forbechs Eft., Hugo Wickman", etter 1935 bare "Hugo Wickman". Spesialiteten var portrettfotografering, og han oppnådde diplomer ved utstillinger i flere verdensdeler. Var formann i Oslo Fotograflaug og i laugets kalkulasjonskomité, ivrig sanger og idrettsmann. I 1950-årene kom hans slektning Arne Moberg inn som medarbeider (medinnehaver fra 1964), ble kort tid etter syk, hvoretter Arthur Andersen ble tatt opp i firmaet og drev det med Moberg som "sleeping partner". I 1972 kjøpte Bjørn Blegen Mobergs del av firmaet og i 1975 også Andersens del, slik at han drev firmaet alene under firmanavnet "Wickman Fotoatelier".

Virkested:
1921-1946: Oslo; Karl Johansgate. 35
1946-0000: Oslo; Karl Johansgt. 13 (firmaet hadde samme adressen til 1982)
1921-1964: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 5, s. 78 (60 år)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3026

-Id
3026
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009298

-Id
021036009298
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål