Wilson, Ralph L. (1872 - 1951) [no]

Wilson, Ralph L. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:28
11/07/2020 03:23:54
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/caeb695d-5758-46ff-895c-f712a06e0355 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wilson, Ralph L.
Norwegian bokmål

First name
Ralph L.
Norwegian bokmål

Last name
Wilson
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1872

-Time
1872
Death
1951

-Time
1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Stend ved Bergen 13.11.1872, død i Bergen 24.09.1951. Sønn av landbruksskolebestyrer A. W. Utdannet tekniker, arbeidet forskjellige steder, bl.a. i USA fra 1891. Kom hjem til Bergen i 1901 og ble ansatt i Brannvesenet. Var en kort tid i München, hvor han tok tysk ingeniøreksamen. Ble vannverkssjef i Bergen i 1909. Dyktig matematiker og pianist. Gjorde en glimrende innsats som fotograf (amatør), begynte å fotografere ca. 1895 og fortsatte til sin død. Innførte farvefilm i Norge på et meget tidlig tidspunkt. Store deler av hans meget store negativsamling finnes i UBBs og er i ustanselig bruk. Særlig gjelder dette hans praktfulle Bergensbilder. Resten av negativsamlingen er tatt vare på av hans datter Edna Hille Andresen.

Virkested:
1901-1951: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
Ralph L. Wilsons samling er hos Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen
Norwegian bokmål
FR
3054

-Id
3054
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009329

-Id
021036009329
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål