8489 NORDMÆLE (Poståpneri) [no]

8489 NORDMÆLE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:19:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cacd9876-c44c-4d20-8bfd-e25d7ced3175 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8489 NORDMÆLE
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDMÆLE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/10/1871
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1997

-Time
28/02/1997
Code
8489
Type
Norwegian bokmål

History

NORDMÆLE poståpneri, i Dverberg prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Namsos postkontor, ble bestemt å underholdes fra fisketiden 15.10.--15.1.1871, med bipostrute til/fra Risøhavn poståpneri.

Fra poststedsfortegnelsen 1872 sees navnet skrevet NORDMELE, og at poståpneriet enkelte år hadde helårlig virksomhet eller også var i virksomhet under sommerfisket. Sirk. 27, 2.11.1871.

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær postekspedisjon. Sirk. 12, 12.7.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til NORDMJELE.

I 1899 ble det bestemt at poståpneriet framtidig skulle underholdes hele året i stedet for bare i januar--april, og det skulle samtidig opprettes en ukentlig bipostrute i vinterhalvåret og 14.daglig i sommerhalvåret til/fra Dverberg. Sirk. 37, 21.8.1899.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.4.1971 endret til NORDMELA. Sirk. 10, 1.3.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1977 ble postkontoret lagt under Sortland postområde. Sirk. 14, 18.5.1977.

Postnr 9489 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.6.1980 endret til postnr 8489. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 8489 NORDMELA, under Harstad postkontor, ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 18.2.1997.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1888 av 2-rings vanlig type.

(9489 / 8489)
Poståpnere/styrere:
Landh. Peter Petersen 15.10.1871 (f.1849).
Handelsm. Olaf Pettersen 1.9.1916 (f.1879).
Fru Sara Bowitz Anthonsen 1.8.1933 (f.1903).
Charlotte Johansen (Sommerhaug) 1.4.1979 (f.1936).

Årlig poståpnerlønn var i 1871 5 Spd., i 1899 kr 50,-, i 1905 kr 100,-, i 1909 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/10/1871 28/02/1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/10/1871 28/02/1997
--Earliest time
15/10/1871
--Latest time
28/02/1997
DigitaltMuseum
021166443458

-Id
021166443458
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål