Inventariekammare 2 [sv]

Inventariekammare 2 (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Förrådsbyggnad i fyra våningar. Gråstensgrund och fasad i röd stående träpanel med sadeltak i papp. [sv]
Last changed
23/11/2018 12:58:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca9f12b7-8d5e-4f00-9dc0-2963ad168466 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Inventariekammare 2
Swedish

Other name
416 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
416
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Förrådsbyggnad i fyra våningar. Gråstensgrund och fasad i röd stående träpanel med sadeltak i papp.
Swedish

History

Gamla tackelboden, som också hade brukats som inventariekammare, behövde ersättas. Därför kallades ibland Inventariekammare 2 för "Nya tackelkammaren". Byggnaden uppfördes på grunden på det rivna "vantskjulet". I Inventariekammare 2 förvarades fartygens lösa inventarier fram till 2000-talet.

År 1884-85 byttes luckorna ut mot fönster och i samma veva tillkom fönsterna på gavlarna. På planritningar från 1886 får vi följande information: På plan 1 fanns Fastnarboden, förråd för skjutbanan, förråd för mindetaljer och vantbod. På plan 2 fanns 16 inventarierum, Sjöfästningarnas timmermansinventarier och Särskilda maskininventarier. På plan 3 fanns 34 förråd för Särskilda timmermansinventarier. På plan 4 fanns Allmänna inventarier och mindre förråd.

I byggnaden finns tre brandväggar, den första från 1945 och de två andra från 1950-talet. Trappan vid östra gaveln tillkom 1945. Taket har varit ett återkommande problem. Redan två år efter färdigställandet framhölls att taket läkte. Flera reparationer och ombyggnationer har skett sedan dess. 1966-67 genomfördes kanske den största reparationen av taket.

Byggnaden blev byggnadsminne 1995.

Swedish

Time
1843

-Earliest time
1843
-Place
Geodata
56.15169, 15.58669, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15169
-Longitude (Easting)
15.58669
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 95-99.
Swedish

Vårdprogram Inventariekammare II, Örlogshamnen, Karlskrona. Fortifikationsverket, 2009.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Inventariekammare 2. Hämtad 2018-11-20.
Swedish