Åsen (Forlatt sted) [no]

Åsen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/ca9a03f9-aeb7-4ce4-bf4b-b1fbef30a8f4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.43471, 9.33123, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.43471
-Longitude (Easting)
9.33123
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
990190

-Id
990190
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål