Wittusen, Wilhelm (1872 - 1931) [no]

Wittusen, Wilhelm (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:41
01/10/2022 01:54:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ca90a936-d360-45ec-853e-0d6525eebe41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wittusen, Wilhelm
Norwegian bokmål

First name
Wilhelm
Norwegian bokmål

Last name
Wittusen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1872

-Time
1872
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Christiania 07.03.1872, død i Horten31.04.1931. Sønn av bankbokholder Harald W. og Claudine Schnelle, gift med Helga Nielsen (27.8.1872-8.12.1959). I lære hos fotograf Haraldsson i Christiania, sv.br. Samme sted. Kom til Horten like før jul 1896. Startet fotografisk atelier i en nyoppført gård på hjørnet av Storgaten og Nordre Enggate. Dette drev han til sin død 31.4.1931, hvoretter hans enke drev det en kort tid. Allerede samme år ble forretningen overtatt av Olaf Olaff som drev den til sin død i 1940. Den ble så overtatt av hans sønn Gunnar O.
Wittusen var en av stifterne av Vestfold Fotograflaug 1915, viseformann 1916 og 1918 og kasserer 1922-23. Gunnar Olaff drev firmaet frem til 1982. Sønnen Per Olaff har overtatt arkivet på 120.000 negativer, størsteparten glassplater. Arkivet er systematisert.

Virkested:
1896-1931: Horten

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Gjengangeren 09.01.1988
Vestfold fotograflaug 50 år, 1965
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norsk fotografisk tidsskrift 20(1931) : 6, s. 72 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3067

-Id
3067
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009341

-Id
021036009341
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
CDE80711-D525-47AE-BA87-4EA43E123A69

-Id
CDE80711-D525-47AE-BA87-4EA43E123A69
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål