2090 HURDAL (Poståpneri) [no]

2090 HURDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:14
03/06/2023 04:43:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca845982-961c-4c67-add9-82a82f0d24f7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2090 HURDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
HURDAL
Norwegian bokmål

Establishment
11/03/1835 Hurdal (Kommune) [no], ,

-Time
11/03/1835
-Place reference
Hurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2090
Type
Norwegian bokmål

History

HURDAL poståpneri (trolig på Hurdal Værk), i Hurdal prestegjeld, Øvre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 11.3.1835 i forbindelse med postruten mot Thoten og Lillehammer, og mot Eidsvoll og hovedpostruten.

Poståpneriet lå ca 1860 på gården Brudstad.

I 1858 ble Romsdalsposten sendt gjennom Hurdal over Thoten og Lillehammer, da skipene på Mjøsa ikke gikk. Under dampskipsfarten på Mjøsa gikk det en bipostrute 2 ganger ukentlig mellom Eidsvoll og Hurdal.

Ca 1880, da jernbanen nådde Minnesund, ble posten til Hurdal sendt derfra.

Fra 1843 ble navnet skrevet HURDALEN iht Takst og Fortegnelse fra 1855.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Eidsvoll postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til HURDAL I ROMERIKE. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.7.1975 ble navnet igjen endret til bare HURDAL. Sirk. 17, 13.5.1975.

Fikk fra 1.5.1985 status av postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2090 HURDAL tildelt postnr 2091.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 130 (ca 1855/56), og fikk datostempel tilsendt 6.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2090)
Poståpnere/styrere/postmestere:
En timeseddel fra 1835 er attestert av Joh. Joachimsen som mulig var den som først ordnet med posten.
Skolelærer Joachim Johannesen er notert i 1847.
Forvalter Justinus Berg 1.7.1860.
Lensm. Johan Marius Koren 1.1.1875. (På gården Moen.)
Enkefru Jacobine Koren notert fra 1886.
Gårdbr. Chr. Nielsen 1.4.1889.
Lauritz Kristiansen 1.4.1912 (f. 1867).
Einar Kristiansen Grue 1.6.1934 (f. 1901). Under fravær 1.7.1943 -- 1.1.1946 antakelig styrt av vikarer.
Poståpner Torbjørn Pedersen 1.1.1972 (f. 1921).
Postkass. Leif Oddvar Teigen 1.4.1984 (f. 1955).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1835 1847 1870 1877 1888 1904 1912 1913 1914 1917
Spd. 4 30 40
Kr 240 260 450 600 700 800 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/03/1835 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/03/1835 ?
--Earliest time
11/03/1835
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440651

-Id
021166440651
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål