Norland, Børre (Børe) Mathias (1855 - 1920) [no]

Other languages: Norland, Børre (Børe) Mathias (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:06
08/06/2024 05:11:17
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ca6c26b3-90c3-448c-9d93-ad80b47b8e42 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norland, Børre (Børe) Mathias
Norwegian bokmål

First name
Børre (Børe) Mathias
Norwegian bokmål

Last name
Norland
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1855

-Time
1855
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Stavanger 30.12.1855, død 23.09.1920. Sønn av Sivert Sivertsen (1813-80) og Martha Gundersen (1824-1913), gift l) med Guriana Blom, 3 sønner, 2) med Rakel Johanne (23.12.1866-27.12.1948), 17 barn. Av hans 20 barn ble minst to av sønnene (Selmer Malvin og Hans Joachim) fotografer. I lære hos C.L. Jacobsen. Eget atelier i Prostebakken fra 1877, hvor bl.a. Pettersen og Woicichowski hadde holdt til før. Flyttet i april 1879 til fotograf Hansens tidligere atelier i Kleven. Ansatt hos Jan Greve i Kongsgaten 28 og siden Greves kompanjong. Fra 1895 firma i eget navn, eller med nye kompanjonger.En kort tid (ca. 1891) hadde han firmaet "Greve & Norland" sammen med Jan Greve i Kirkegaden, og ca. 1900-07 hadde han atelier i Østervaag sammen med fotograf J. (T.) Øglænd. Han brukte signaturene "Norland & co.", "B. Norland & Co." og "Norland & Søn". Deltok på Bergensutstillingen i 1898. Det er sannsnyligvis han som fikk sølvmedalje i Skien i 1891, men det er sønnen Selmer Malvin N. som averterer med den i Bergen i 1901. Var en av stifterne av Stavanger Fot. forening i 1906.

Virkested:
1891 ca-1920: filialer i Haugesund, Aalgaard og Maldemoen
1891 ca: Stavanger; Kirkegaden
1900 ca-1907: Stavanger;Østervåg
1877-1920: Stavanger

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2158

-Id
2158
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007936

-Id
021036007936
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål