Norland, Børre (Børe) Mathias (1855 - 1920) [no]

Norland, Børre (Børe) Mathias (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:27
25/06/2022 01:27:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ca6c26b3-90c3-448c-9d93-ad80b47b8e42 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norland, Børre (Børe) Mathias
Norwegian bokmål

First name
Børre (Børe) Mathias
Norwegian bokmål

Last name
Norland
Norwegian bokmål

Birth
1855

-Time
1855
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Stavanger 30.12.1855, død 23.09.1920. Sønn av Sivert Sivertsen (1813-80) og Martha Gundersen (1824-1913), gift l) med Guriana Blom, 3 sønner, 2) med Rakel Johanne (23.12.1866-27.12.1948), 17 barn. Av hans 20 barn ble minst to av sønnene (Selmer Malvin og Hans Joachim) fotografer. I lære hos C.L. Jacobsen. Eget atelier i Prostebakken fra 1877, hvor bl.a. Pettersen og Woicichowski hadde holdt til før. Flyttet i april 1879 til fotograf Hansens tidligere atelier i Kleven. Ansatt hos Jan Greve i Kongsgaten 28 og siden Greves kompanjong. Fra 1895 firma i eget navn, eller med nye kompanjonger.En kort tid (ca. 1891) hadde han firmaet "Greve & Norland" sammen med Jan Greve i Kirkegaden, og ca. 1900-07 hadde han atelier i Østervaag sammen med fotograf J. (T.) Øglænd. Han brukte signaturene "Norland & co.", "B. Norland & Co." og "Norland & Søn". Deltok på Bergensutstillingen i 1898. Det er sannsnyligvis han som fikk sølvmedalje i Skien i 1891, men det er sønnen Selmer Malvin N. som averterer med den i Bergen i 1901. Var en av stifterne av Stavanger Fot. forening i 1906.

Virkested:
1891 ca-1920: filialer i Haugesund, Aalgaard og Maldemoen
1891 ca: Stavanger; Kirkegaden
1900 ca-1907: Stavanger;Østervåg
1877-1920: Stavanger

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2158

-Id
2158
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007936

-Id
021036007936
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål