Aastad, Nils Torgersen (1858 - 1895) [no]

Aastad, Nils Torgersen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:08
06/08/2022 01:20:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ca361399-e90f-4f02-b411-73bd0db97d5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aastad, Nils Torgersen
Norwegian bokmål

First name
Nils Torgersen
Norwegian bokmål

Last name
Aastad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1858

-Time
1858
Death
1895

-Time
1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Vestre Slidre. Sønn av gårdbruker Torger Aa. Overtok i 1881 den fotografforretningen som var startet av H. J. Ridste i 1879 i Jomfru Olsens Atelier. Apothekergaden 12b i Horten ("Hr. Bonnevies forrige Atelier"). I 1888 flyttet han til Apothekergaden 9 og drev der til han døde i september 1895. I årene 1887-89 hadde han også atelier i Christiania, og han hadde også en tid atelier i Holmestrand (muligens overtatt av Louise Wold). Etter hans død ble forretningen solgt til Carl F. Peters, som hadde den ett år. I 1897 kom J. Moriée Breilann, som averterte at han som "Aastads Eftfl." hadde overtatt etter Peters, men han forlot Horten allerede i 1898.

Virkested:
1881-1888: Horten; Apothekergaden 12b
1887-1889: Oslo; Skippergaden 32
1888-1895: Horten; Apothekergaden 9
0000-0000: Holmestrand

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Skjema Gamle Bergen Billedsamling 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3163

-Id
3163
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009495

-Id
021036009495
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
EA235ACC-DA26-4948-B291-D66455B61E6B

-Id
EA235ACC-DA26-4948-B291-D66455B61E6B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål