Aastad, Nils Torgersen (1858 - 1895) [no]

Other languages: Aastad, Nils Torgersen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:53:36
08/06/2024 02:38:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ca361399-e90f-4f02-b411-73bd0db97d5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aastad, Nils Torgersen
Norwegian bokmål

First name
Nils Torgersen
Norwegian bokmål

Last name
Aastad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1858

-Time
1858
Death
1895

-Time
1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Vestre Slidre. Sønn av gårdbruker Torger Aa. Overtok i 1881 den fotografforretningen som var startet av H. J. Ridste i 1879 i Jomfru Olsens Atelier. Apothekergaden 12b i Horten ("Hr. Bonnevies forrige Atelier"). I 1888 flyttet han til Apothekergaden 9 og drev der til han døde i september 1895. I årene 1887-89 hadde han også atelier i Christiania, og han hadde også en tid atelier i Holmestrand (muligens overtatt av Louise Wold). Etter hans død ble forretningen solgt til Carl F. Peters, som hadde den ett år. I 1897 kom J. Moriée Breilann, som averterte at han som "Aastads Eftfl." hadde overtatt etter Peters, men han forlot Horten allerede i 1898.

Virkested:
1881-1888: Horten; Apothekergaden 12b
1887-1889: Oslo; Skippergaden 32
1888-1895: Horten; Apothekergaden 9
0000-0000: Holmestrand

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Skjema Gamle Bergen Billedsamling 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3163

-Id
3163
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009495

-Id
021036009495
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
EA235ACC-DA26-4948-B291-D66455B61E6B

-Id
EA235ACC-DA26-4948-B291-D66455B61E6B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål