Werner, Gunnar (1931 - ) [sv]

Werner, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
23/05/2020 00:11:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca11ec0c-7589-43df-96ad-731421f4d5b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Werner, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Werner
Swedish

Birth
12/10/1931

-Time
12/10/1931
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1959, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anställd hos White Arkitekter 1957 i Göteborg (examen CTH 2 år senare). Delägare från 1975 och senare partner i White Coordinator. Under en tid suppleant i styrelsen för White samt ledamot i delägarnas förtroenderåd. Slutade 1996 som pensionär. Privat konsultverksamhet 1996 - 2007 i huvudsak planutredningar och programarbete för Göteborgs kommun. (bl.a. inom Älvstranden Utveckling AB)

Andra uppdrag: Medverkat i jurysammanhang för parallelluppdrag samt programskrivning för och sekreterare vid parallella arkitektuppdrag

Lärarverksamhet: Tjänstgjorde som övningsassistent i stadsbyggnad på Chalmers för professor Sune Lindström

Tävlingar: Deltog i en idétävling om 80-talets boende i Gävle där White fick första pris.Deltagit i markanvisningstävlingar för nya resecentra i Göteborg, Skövde och Hudiksvall varvid White fick första pris i Skövde och Hudiksvall

Medlemskap: Svenska Arkitekters Riksförbund - SAR MSA

Egna skrifter: Medverkat med projektbeskrivning i tidskriften Arkitektur - Pauli Backe. Har dessutom för familj och anhöriga samt för en nära krets av vänner och kollegor inom White - år 2006 - gjort en sammanställning av förekommande projekt under verksamhetsperioden 1957 till 2006 - kallad 'Gunnars Dagbok - 49 år som arkitekt - ett favoriserat slit' med tonvikt på upplevelser och händelser kring själva projekten

Verk ett urval:
Bostäder Deltog under 60- 70-talet i projektering av flerfamiljsbostäder i Göteborgs-regionen: Hjällbo, Hammarkullen, Gårdsten, Rannebergen, Kv. Inslaget - Lunden, Kv. Spejaren samt enfamiljsbostäder - Donaområdet i Lysekil.. Ansvarade senare för: Hålstensområdet och kv. Wennerberg Molin i Mölndal, ombyggnad av Växelmyntsgatan i Göteborg, Innerstadskvarteren Havskatten i Mölndal, Kemisten i Falköping, kv-n Idun och Örvang i Tidaholm, två kvarter i Arvika, området Frödingshöjd i Karlstad. Ansvar för enfamiljsbostäder: i Pauli Backe i Göteborg, Kronoparken i Karlstad. Offentliga byggnader: Vårdcentraler, skolor, daghem, fritidslokaler kyrkolokaler i anslutning till bostadsområden, förvaltningsbyggnad i Kungsbacka, tillbyggnad av Mössebergs kurort i Falköpning, diverse projekt för Liseberg, påbyggnad av stadshuset i Falköping samt nytt stadsbibliotek i Arvika. Ansvarade för tävlingsförslag och förprojektering av nytt resecentrum i SkövdeIndustri, handel: Ansvarade för ny- och ombyggnad av bagerier inom koncernen Skogaholms Bröd, ny sammansättningsfabrik för Volvo personvagnar i Uddevalla, hantverks- och industriby i Angered, flygfraktterminal på Landvetter, programhandlingar för ny lastvagnsfabrik för Volvo Lastvagnar i Kina samt systemhandlingar till nytt motorlaboratorium för Volvo lastvagnar i Göteborg. Servicebutiker i anslutning till bostadsområden samt affärscentra i Kungsbacka (Kungsmässan), Trollhättan (Överby), Göteborg (Backaplan).Planutredningar: Deltog i planutredning av ny företagspark vid Landvetter flygplats - Göteborg samt ansvarade för områdesplan för ny företagspark vid Midlanda flygplats - Sundsvall. Diverse tomt- och exploateringsutredningar samt förberedande planstudier i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Trollhättan, Uddevalla, Falköping, Tidaholm, Karlstad och Linköping. Utlandsverksamhet: Libyen - medverkan i ett stadsförnyelseprojekt i Tripoli inom ett konsortium samt medverkan i diverse idé- och utredningsprojekt i Tyskland. F.ö. - på hemmaplan - utredningsuppdrag för Volvo Lastvagnar i Polen, Kina och Indien samt förprojektering av en ny sammansättningsfabrik för Volvo Penta i Kina. I samtliga fall inom ramen för Whitekontorets utlandsengagemang

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Nya svenska kyrkor. Del 2, Götaland. Riksantikvarieämbetet 1993:5, Stockholm. Komplettering 2009-03-20 av Gunnar Werner
Swedish

Primus
1391

-Id
1391
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077546

-Id
011034077546
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish